Logopēdu pieredzes apmaiņas seminārs

8. oktobrī skolā ar prieku uzņēmām Jelgavas izglītības iestāžu logopēdus un speciālos pedagogus.

Viesi vēroja nodarbību fragmentus 1.klasēs. Paldies par šo iespēju skolotājām Sarmītei, Terēzai un Ievai. Jelgavas kolēģi tika iepazīstināti ar Rīgas sākumskolas ,,Valodiņa’’ darbības modeli un būtiskākajiem uzdevumiem valodas korekcijas darbā. Ar lepnumu prezentējām mūsu skolas logopēdu izstrādāto ,,Gudro ābeci’’. Savstarpējās sarunās dalījāmies pieredzē par mūsdienu tendencēm, izaicinājumiem, meklējot risinājumus, lai sasniegtu panākumus mūsu darbā.

Paldies Jelgavas kolēģēm par atzinīgiem vārdiem, vērtējot redzētos nodarbību fragmentus. Priecājamies, ka sajutāt labvēlīgu un ģimenisku atmosflēru mūsu skoliņā.

Lai mums ikvienam izdodas veidot skanošāku bērnu valodiņu!