Mācību gada noslēgums

Pacilātā noskaņojumā 31. maijā skolas zālē pulcējāmies uz svinīgu mācību gada noslēgumu. Sirsnīgi tika sveikti un atzinības rakstus saņēma skolēni par labām un teicāmām sekmēm kā arī skolēni, kas šajā mācību gadā bijuši īpaši centīgi.  Direktore pauda gandarījumu, ka teicamnieku pulks kļūst aizvien lielāks. Silti pateicības vārdi skanēja arī skolotājiem par ikdienā apzinīgi veikto darbu, par pacietību, mīlestību un rūpēm, ko skolotāji sniedz skolēniem. Vienojoties jestrā kopdziesmā un mājot sveikas vasarai, atvadījāmies līdz rudenim.

Lai silta, piedzīvojumiem bagāta vasara! Uz tikšanos rudenī!