Mājturības un tehnoloģiju darbu izstāde

Kad mācību gads tuvojas noslēgumam, tad gribas atskatīties uz paveikto! Jau tradicionāli aprīlī skolā 3. un 4.stāva zālē ir aplūkojama mājturības un tehnoloģiju stundās izstrādāto darbiņu izstāde.

Nāciet un aplūkojiet arī jūs, cik rūpīgi un čakli pastrādājuši mūsu skolēni un skolotāji. Te būs neliels ieskats izstādē: