Pavasara koncerts

Mēs šodien jums dāvinām prieku,

To prieku ko pavasars sniedz,

Kas šūpojas pūpola zarā

Un saulei ar aci miedz.

Pavasara koncerti mūsu skolā tradicionāli notiek aprīļa mēnesī, un vecāki zina, ka tiks gaidīti skolas nelielajā, bet mājīgajā svētku zālē, lai atskatītos uz paveikto un kopā priecātos par bērnu dziedātajām dziesmām un dejotajām dejām.

Šogad tika meklēta iespēja uzaicināt uz koncertu ne tikai dejotāju un dziedātāju, bet arī pārējo skolēnu vecākus un 26. aprīlī koncerts tika organizēts Rīgas 45.vidusskolā, kur ir liela, skaista svētku zāle.

Koncertā virmoja īpaša aura. Skolas zēnu koris aizkustināja visu skatītāju sirdis ar skaistām, sirsnīgām dziesmām un skanīgām balsīm.

Visus pārsteidza kuplais dejotāju pulciņš. Brašie 3. klašu dejotāji demonstrāja savu stalto stāju un raito deju soli gan tautu dejās, gan mūsdienu ritmos. Dažādas jautras dejas demonstrēja arī mazie 1. klašu dejotāji.

Sirsnīgs paldies deju skolotājai Ievai Ustupai un mūzikas skolotājai Silvijai Juhņēvičai par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus koncertam.

Koncerta noslēgumā ar diplomiem un atzinības rakstiem tika godināti skolas olimpiāžu uzvarētāji, bet skolas sportistiem tika pasniegtas pateicības par aktīvo līdzdalību ārpusskolas sacensībās.

Protams, vislielākais gandarījums skolotājiem bija redzēt prieku bērnu acīs un smaidu vecāku sejās. Pavasara koncerti vienmēr bijuši labi apmeklēti, bet šogad vecāku interese bija īpaši liela.

Paldies vecākiem par atbalstu, sapratni un atsaucību!