Mārtiņdienas gadatirgus

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

Šogad 9.novembrī skolā bija varena rosība – Mārtiņdienas gadatirgus!

Čaklie pārdevēji (2., 3., 4.klašu skolēni) bija sarūpējuši gan gardus našķus, gan dažādus pašdarinātus sīkumiņus (krellītes, auskarus, rokassprādzes, atstarotājus, apsveikuma kartiņas u.c.). Paldies prasmīgajiem tirgotājiem par sagādāto tirgus noskaņu. Tas radīja prieku ne tikai pašiem tirgotājiem, bet visiem tirgus apmeklētājiem.

Mazajiem pircējiem (1.1 klašu skolēniem) iepirkšanās bija īsts matemātisko prasmju pārbaudījums, jo viņi pirmo reizi patstāvīgi skaitīja naudiņu, lai iegādātos kāroto.

Tirgus galdi ātri kļuva tukši, pircēji atzinīgi novērtēja preču piedāvājumu.

Paldies visiem Mārtiņdienas tirdziņa dalībniekiem un apmeklētājiem.

Liels paldies vecākiem par atsaucību un atbalstu!