Rīgas sākumskolai Valodiņa – 50

2019. gada 1. septembrī Rīgas sākumskola ,,Valodiņa’’ uzsāka 50. mācību gadu. Skoliņa dibināta 1969. gadā kā Rīgas speciālā pagarinātās dienas skola bērniem ar smagiem valodas traucējumiem. 1994. gadā tika iegūts nosaukums – Rīgas Logopēdiskā skola. Kopš 2003.gada 1.augusta skolas nosaukums ir Rīgas sākumskola „Valodiņa”.

Skolas jubilejas svinības iesākās 7. februārī, kad uz svētku pasākumu ,,Skolai – 50’’ pulcējās 1.1 un 1.klašu skolēni, savukārt 13. februārī – projektu nedēļas noslēgumā – svētkus svinēja 2. – 4. klašu skolēni.

Svētku iesākumā ar lepnumu par piederību ,,Valodiņas’’ saimei dziedājām skolas himnu. Pirmajā koncertā katra klašu grupa skolotājas Silvijas vadībā veltīja skolai muzikālu sveicienu. Svētkus bagātināja arī zēnu kora priekšnesums. Ar aizrautību noskatījāmies klašu sagatavotos video sveicienus! Paldies audzinātājām un skolēniem par izdomu un sirsnīgiem apsveikumiem.

Tā kā mēs katrs esam daļa no ,,Valodiņas’’, kā svētkos pienākas, no direktores Ineses saņēma mazu, bet sirsnīgu dāvaniņu.

14.februāra pēcpusdienā skolas 50 gadu jubilejas svinībās pulcējās skolas kolektīvs, bijušie darbinieki, skolas atbalstītāji un viesi.

Paldies katram skolas darbiniekam par aktīvu līdzdalību skolas svētku organizēšanā! Paldies ikvienam viesim par sirsnīgo kopābūšanu un apsveikumiem mūsu svētkos!

Īpašs paldies zēnu kora dalībniekiem un skolotājai Silvijai, kā arī skolas dejotājiem un skolotājai Ievai par ieguldīto enerģiju, skaistiem un skanīgiem mirkļiem skolas svētkos!

Izsakām pateicību ikvienai ģimenei, kas dalījās ar sirdssiltumu, izgatavojot apsveikuma kartīti skolas jubilejā. Paldies par laba vēlējumiem un siltiem pateicības vārdiem! Paldies par dāvātajiem ziediņiem un iespēju skolu ietērpt smaržojošā svētku rotā, iepriecinot ikvienu skolēnu, skolotāju un skolas viesi.