Sēņu balle.

Paldies sēņu māmiņai

Šogad sēnes saaugušas.

Es iegāju siliņā

Pilnu grozu pielasīju.

Šogad skolas svētku zāle pārvērtās burvju mežā, kurā mīt košās mušmires, mīlīgās gailenītes, brašie baraviku kundziņi un citas sēnes.

Tie bija 1.un 2. klašu skolēni un viņu skolotājas.

Katra klase skandēja tautasdziesmas un demonstrēja savas zināšanas par sēnēm, piedaloties nelielā konkursiņā. Pēc tam sekoja tērpu parāde. Nu sēnes varēja izrādīt sevi un priecāties arī par citām. Balles nobeigumā visi griezās kopīgā dejā.

Paldies vecākiem par burvīgajiem tērpiem! Paldies balles dalībniekiem un skolotājām!