Svētbrīdis

Ziemassvētku gaidīšanas laikā, noslēdzot I mācību semestri, ik gadu sanākam kopā, lai novērtētu aizvadīto laiku un ieskandinātu svētkus.

Dziedot Ziemassvētku dziesmas un skandējot dzejoļus, sirdī ielaidām svētku noskaņu. Kora uzstāšanos muzikāli bagātināja Indriķis Veitners. Ar maigām flautas skaņām un pašsacerēto dziesmu un mūs iepriecināja un Ziemassvētku vēsti nesa arī skolotāja Ariadna.  Uzrunu teica priesteris Modris Lācis, skaidrojot Ziemassvētku būtību, un novēlēja kļūt aizvien labākiem un draudzīgākiem.

Pasākuma laikā tika sveikti skolēni, kuri šī mācību gada I semestrī guvuši labas un teicamas sekmes. Ikviena klase saņēma dāvaniņu – saldu pateicību par klases durvju rotāšanu un atzinības rakstus ģimenēm par eglīšu izgatavošanu skolas telpu rotāšanai.

Noslēdzot pasākumu, skolas direktore Inese novēlēja ikvienam pavadīt sirsnīgus svētkus ar tuviem cilvēkiem un pauda lepnumu un gandarījumu, ka mēs katrs piederam Rīgas sākumskolas ,,Valodiņa’’ saimei.

Paldies ikvienam, kas palīdzēja radīt svētku burvību!