Svētbrīdis

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici – tas ir tavā varā-
nest gaismu, kā to sveces dara!

20.decembrī košā svētku rotā mirdzēja eglīte un skolas saime pulcējās svētku zālē uz Svētbrīdi.
Skolas zēnu kora skanīgās balsis piepildīja skolu ar skaistām Ziemassvētku dziesmām.
Visus klātesošos svētkos uzrunāja Rīgas Katoļu ģimnāzijas kapelāns, teoloģijas zinātņu doktors Modris Lācis, novēlot katram atrast savu Ziemassvētku brīnumu.