Uzbūvējām savu lokomotīvi

2020.gada  12.martā 1.c un 1.b klases skolēni projekta ,, Latvijas skolas soma” ietvaros Dzelzceļa vēstures muzejā apmeklēja radošu nodarbību ,,Iepazīsti un uzbūvē savu lokomotīvi!”. Skolēni devās uz Dzelzceļa vēstures muzeju, kur uzzināja daudz interesantu lietu par vilcienu, lokomotīvju vēsturi. Visi ar interesi klausījās gides stāstījumu par lokomotīvju darbības principu, mašīnista pienākumiem, sūro darbu agrākos laikos. Skolēniem bija liels pārsteigums, cik ļoti viss ir mainījies, salīdzinot ar mūsdienām. Lielisks piedzīvojums bija iekāpt senā lokomotīvē, mašīnistu telpā, pabūt tā laika mašīnista lomā, izprast šīs profesijas grūtumu!

Nodarbības otrajā daļā katram skolēnam bija iespēja pašam veidot savu lokomotīves modeli no kartona trafareta. Bija nepieciešama pirkstu veiklība, telpiskā uztvere, prasme koncentrēties, uzmanīgi klausīties norādes par veicamo darbiņu secību. Draudzīgi, viens otram palīdzot un paskaidrojot, visi tika galā ar uzdevumu, visiem bija prieks un gandarījums par paveikto!

Aizraujoši bija vērot mazo vilcienu modelīšu kustību apjomīgā maketā! Neparasti bija spēlēt apjomīgo Dzelzceļa Cirku!

Nodarbības laiks pagāja nemanot. Ļoti negribējās šķirties no neparastās, uzskatēm, modeļiem bagātās muzeja vides. Skolēni izteica vēlmi šeit atnākt kopā ar savām ģimenēm vēlreiz.