Valodas svētki

26. un 27. martā skolā īpaši svētki – Valodas svētki!

Godinot savu dzimto valodu, lepojoties ar savu skaisto latviešu valodu, turpinām skolas ilggadējo tradīciju – 4.klašu Valodu svētkus, kur skolēni demonstrē izteiksmīgas runas prasmi, beidzot 4.klasi, dzied un dejo.

Siltus un sirsnīgus vārdus mums veltīja skolas himnas vārdu autore, bijusī skolotāja, direktores vietniece Ilga Ziemele:

Valodiņas skolēnam Valodas svētkos.

Savu zemi paturēt,

Savu mātes valodiņu.

Valodiņa zemi tur,

zeme tur valodiņu.

                      A.Eglītis


Lepni, cēli skan šie vārdi-

Valodiņa zemi tur.

Spēcīgi kā pērkondārdi-

Zeme tur valodiņu.


Šodien priecīgi un lepni

Varu justies arī es-

Mana mīļā pirmā skola

Valodiņas vārdu nes.

Zinu, arī manas rokas

Kādreiz manu zemi kops,

Un par savu zemi teikšu

Tikai vārdus skaistākos.


Rādīšu, cik koši baltas

Jūrā vētrā putas zied,

Un kā kāpās priedes staltas

Klausās, ko tām viļņi dzied.


Stāstīšu, kā strautiņš čalo,

Avots dzidri burbuļo,

Kā zum bites liepu zaros,

Mažā putni vītero.

Agri rītos saule rotā,

Kvēlo rietā vakarā,

Kā dzirksts rasa sidrabota

Sīkā smilgas skariņā.


Kā dimd Rīga Dziesmu svētkos

Krāsu, rakstu košumā:

Rāda dailes lielo spēku

Mana tauta dziesmotā.


Nav jau liela mana zeme,

Bet vai kaut kur ir vēl tā,

Ka var viena gada laikā

Notikt viss kā pasakā.

Smaržu klēpji pavasarī,

Ziedu pļavas vasarā,

Zelta rudens – krāsu burvis,

Ziema baltā mirdzumā.


Ezeri un ezeriņi,

Upes straujas, mierīgas

Baltas birzis, zili sili,

Pakalni un ielejas.


Savu skaisto tēvu zemi

Mīlēšu un sargāšu,

Savu mātes valodiņu

Vienmēr godā turēšu.