Vasaru sagaidot!

Es vasarai līdzi tev došu visas varavīksnes krāsas:

Zaļo, lai ar basām kājām pa pļavām var skriet un dabas enerģiju smelt,

Zilo, lai mākoņos vērties, jūrā brist un mieru gūt;

Dzelteno, lai saules siltumā prieku sajustu;

Sarkano, lai zemeņogas baudītu un veselību stiprinātu;

Violeto un oranžo ziepju burbulī ievij un smej… 

Visu balti gaišā noskaņā ietin un svētku dienas un vakarus baudi! 

Ar šādu vēstījumu maija izskaņā skolas administrācija sveica visu skolas saimi, teica pateicības vārdus par paveikto, kādam pirmajā mācību gadā, kādam aizvadot jau piekto mācību gadu skolā, ar lepnumu dāvāja atzinības rakstus gan par panākumiem skolas konkursos, olimpiādēs, viktorīnās, gan par sasniegumiem ārpusskolas pasākumos. 

Pateicība katram pedagogam par savu devumu, ieguldījumu. Gan grūtais ikdienas mācību process, gan dalība konkursos, olimpiādēs un panākumi, arī kļūdas un neveiksmes ir mūsu ceļš uz izaugsmi.

Paldies visiem kolēģiem, skolēniem, vecākiem, kas bija ar mums kopā šajā mācību gadā! Kopībā ir spēks!

Skolas administrācija