Mīli darbu, darbs mīlēs tevi

31.10. Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā noslēdzās foto izstāde  – konkurss ,,Mīli darbu, darbs mīlēs tevi”.

Gatavojoties konkursam, tika apcerēts darba tikums kā vērtība. Dalībnieki  savu ideju un izpratni vizualizēja fotogrāfijās, kuras skolotājas Māra iesniedza konkursa rīkotājiem. Žūrija izvērtēja darbu atbilstību tēmai, mākslinieciskumu, oriģinalitāti un kvalitāti.

Mūsu skolas parstāvjiem tas izdevās lieliski!  No izstādes noslēguma visi pārradās ieguvuši godalgotas vietas!

Sākumskolas vērtēšanas grupā:

Sandis Āboliņš (3.c)  – 1.vieta

Elizabete Ūbele (3.c) – 2.vieta

Aleksandra Breiere (3.c) – 3.vieta

Aleksandra Goldmane (3.a) – 3.vieta

Paldies skolotājai Mārai par skolēnu atbalstīšanu radošajā ceļā, kā arī skolotājai I.Ūbelei, kas pavadīja skolēnus uz izstādes noslēgumua pasākumu!

Apsveicam!