Jaunumi bibliotēkā

1. K.Vordermane “Mācīšanās prasmes”

/Ilustrētā rokasgrāmata/

2. K.Voldermane “Ilustrētā rokasgrāmata matemātikā skolēniem un vecākiem”

3. V.Purēns “Kā izprast emocijas?”

4. A.Tauriņa “Vēro, vērtē, rīkojies!”

/ metodisks materiāls darbam sākumskolā. Tā     mērķis ir veicināt bērnu izpratni par pozitīvām attiecībām un drošību/

5. A.Caune “Rīga laikmetu griežos”

/1901-1918/