Vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde Ziedonis. Pasaule. Es