Zinību diena

Zinību dienas rītā – 2.septembrī – skolu atkal piepildija priecīgas čalas. Te pulcējās skolēni un viņu vecāki, lai kopīgi uzsāktu 2019./2020. mācību gadu.

Šogad 1.1 klasē mācības uzsāka 42 pirmkasnieki, kuri jau pirmajā dienā jutās droši un priecīgi. Svētku zālē pulcējās jaunie skolēni, vecāki un skolotāji. Visus sirsnīgi sveica skolas direktore Inese Groza. Skolas 4.klašu ansambļa skolēni, mūzikas skolotājas Silvijas Juhņēvičas vadībā, mazajiem pirmklasniekiem veltīja dziemu “Joka pēc alfabēts.” Skolas zvans svinīgi visus aicināja uz pirmo klases stundu.

Pēc pirmās klases stundas kopā sanāca arī lielākie skolēni, lai apsveicinātos un saņemtu ceļavārdus no direktores jaunajam mācību gadam. Ikviens tika iepriecināts ar mazu saldu dāvaniņu. Ar muzikālu priekšnesumu sveica arī angļu valodas skolotāja Ariadna. Katrs bija priecīgs par atkaltikšanos.

Veiksmīgu, interesantu un prieka pilnu jauno mācību gadu!