1.1. klases iepazīst Ebru tehniku

3. klases Mākslas muzeja krātuvē

3. klases apmeklē Rīgas biržu

Latvijas skolas somas ietvaros Leļļu teātra izrāde “Skeleta Juhana gaitas” un grāmatas lasīšanas pēcpusdienas 1. klasēs.

1.a klaes ekskursija uz Namdaru darbnīcu

2. klašu Melngalvju nama apmeklējums

Koncerts “Es mīlu tevi, Latvija!”

Smilšu kino

1.1.A klase apmeklē ZOO