Skolas somas pasākumu atsauksmes

Pēdējā tikšanās kā 4.a klasei

Tik ļoti gaidītā tikšanās, 4.c klasi beidzot

3.a Burbuļu salūts

1.c klase novēl.

Paldies no 1.b klases

4.c klases skolēnu pateicība no skoliņas atvadoties

Dzejas konkurss angļu valodā 3.a un 3.b klase

1.c klases glītrakstīšanas konkurss

2.b Skudru pētnieks