Mācību gada noslēgums

Pavasara ekskursija uz Laumas dabas parku.

1.A un 1.C klases Valodas svētki

1.1B un 1.1D klases Valodas svētki ,, Pavasaris pļavā”

Kas dzīvo Baltijas jūrā?

Piena darbi

Pavasara koncerts

Mājturības un tehnoloģiju darbu izstāde

Skolas latviešu valodas olimpiādes rezultāti

Lieldienu kompozīciju izstāde