Sēņu balle.

Ekskursija uz Siguldu

1. klašu rudens ekskursija

Zinību diena