Skolas somas pasākumu atsauksmes

Pēdējā tikšanās kā 4.a klasei

Tik ļoti gaidītā tikšanās, 4.c klasi beidzot

3.a Burbuļu salūts

1.c klase novēl.

Paldies no 1.b klases