3.a Burbuļu salūts

1.c klase novēl.

Paldies no 1.b klases